Bảng xếp hạng Arab Nations Cup

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Qatar 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Oman 3 1 1 1 5 3 2 4
3 Iraq 3 0 2 1 1 4 -3 2
4 Bahrain 3 0 1 2 0 4 -4 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Tunisia 3 2 0 1 6 3 3 6
2 United Arab Emirates 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Syrian 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Mauritania 3 1 0 2 3 7 -4 3
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Morocco 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Jordan 3 2 0 1 6 5 1 6
3 Saudi Arabia 3 0 1 2 1 3 -2 1
4 Palestine 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Egypt 3 2 1 0 7 1 6 7
2 Algeria 3 2 1 0 7 1 6 7
3 Lebanon 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Sudan 3 0 0 3 0 10 -10 0