Kết quả bóng đá Buigarian Cup

Ngày 04/12/2022
Ngày 03/12/2022
Ngày 02/12/2022
Ngày 01/12/2022
Ngày 28/11/2022
Ngày 27/11/2022
Ngày 26/11/2022
18:30 - 26/11
Ngày 25/11/2022
Ngày 23/11/2022
Ngày 18/11/2022
Ngày 16/11/2022