Kết quả bóng đá Chinese FA Cup

Ngày 15/01/2023
Ngày 11/01/2023
Ngày 08/01/2023
Ngày 07/01/2023
Ngày 05/01/2023
Ngày 04/01/2023
Ngày 18/12/2022
Ngày 17/12/2022
Ngày 18/11/2022
13:00 - 18/11
Ngày 20/08/2022
14:30 - 20/08