Kết quả bóng đá Georgia Cup

Ngày 07/12/2022
Ngày 02/11/2022
Ngày 13/10/2022
Ngày 15/09/2022
Ngày 13/09/2022
Ngày 08/08/2022
Ngày 06/08/2022