Kết quả bóng đá Germany Youth U19 League

Ngày 08/03/2023
Ngày 05/03/2023
Ngày 24/02/2023
Ngày 23/02/2023
Ngày 22/02/2023
Ngày 28/01/2023
Ngày 10/12/2022
Ngày 26/11/2022
Ngày 03/11/2022
Ngày 13/10/2022
23:30 - 12/10
Ngày 04/10/2022