Kết quả bóng đá Israel Cup

Ngày 02/03/2023
Ngày 01/03/2023
Ngày 02/02/2023
Ngày 01/02/2023
Ngày 06/01/2023
Ngày 14/12/2022
Ngày 03/11/2022
Ngày 20/10/2022
Ngày 11/10/2022
Ngày 19/09/2022
Ngày 13/09/2022
Ngày 12/09/2022
Ngày 06/09/2022
Ngày 04/09/2022
Ngày 01/09/2022
Ngày 30/08/2022