Kết quả bóng đá Israel Ligat Al Toto Cup

Ngày 19/01/2023
Ngày 09/12/2022
Ngày 27/10/2022
Ngày 23/09/2022
Ngày 08/09/2022
Ngày 18/08/2022
Ngày 17/08/2022
Ngày 10/08/2022
Ngày 09/08/2022
00:30 - 09/08
Ngày 04/08/2022
Ngày 01/08/2022
Ngày 31/07/2022
Ngày 15/07/2022