Kết quả bóng đá Spanish Ladies Premier League

Ngày 27/03/2023
Ngày 20/03/2023
Ngày 13/03/2023
Ngày 06/03/2023
Ngày 05/03/2023
Ngày 13/02/2023
Ngày 09/02/2023
Ngày 30/01/2023
Ngày 28/01/2023
Ngày 27/01/2023
Ngày 16/01/2023
Ngày 09/01/2023
Ngày 07/01/2023
Ngày 12/12/2022
Ngày 10/12/2022
Ngày 05/12/2022
Ngày 07/11/2022
Ngày 04/11/2022
Ngày 01/11/2022
Ngày 31/10/2022
Ngày 24/10/2022
Ngày 17/10/2022
Ngày 16/10/2022
Ngày 03/10/2022
Ngày 26/09/2022
Ngày 25/09/2022
Ngày 19/09/2022