Kết quả bóng đá USL Championship

Ngày 01/04/2023
Ngày 29/03/2023
Ngày 25/03/2023
Ngày 20/03/2023
Ngày 18/03/2023
Ngày 13/03/2023