Lịch thi đấu Burundi League

Ngày 08/04/2023
Ngày 11/04/2023
Ngày 13/04/2023
Ngày 28/04/2023
Ngày 30/04/2023
20:00 - 30/04
Ngày 06/05/2023
20:00 - 06/05