Lịch thi đấu Slovakia 2. Liga

Ngày 14/04/2023
Ngày 16/04/2023
Ngày 28/04/2023