Cầu bạch thủ lô – soi cầu bạch thủ

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể

- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy

- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/03/2023

Đầu 0 00 7 lần 01 4 lần 02 3 lần 03 6 lần 04 1 lần 05 2 lần 06 5 lần 08 2 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 4 lần 11 1 lần 12 2 lần 13 3 lần 14 2 lần 15 1 lần 16 5 lần 17 1 lần 18 3 lần 19 1 lần
Đầu 2 20 8 lần 21 3 lần 22 4 lần 23 8 lần 24 5 lần 25 2 lần 26 10 lần 27 5 lần 28 10 lần 29 6 lần
Đầu 3 31 4 lần 32 3 lần 33 4 lần 34 3 lần 35 2 lần 36 7 lần 37 3 lần 38 3 lần
Đầu 4 40 7 lần 41 1 lần 42 2 lần 43 9 lần 44 5 lần 45 1 lần 46 5 lần 47 4 lần 48 7 lần 49 6 lần
Đầu 5 50 1 lần 51 4 lần 52 5 lần 53 5 lần 54 10 lần 55 3 lần 56 7 lần 57 5 lần 58 7 lần 59 3 lần
Đầu 6 60 5 lần 61 3 lần 62 4 lần 63 4 lần 64 6 lần 65 2 lần 66 5 lần 67 1 lần 68 6 lần
Đầu 7 70 5 lần 71 1 lần 72 10 lần 73 14 lần 74 3 lần 75 3 lần 76 8 lần 77 6 lần 78 6 lần 79 6 lần
Đầu 8 80 8 lần 81 2 lần 82 7 lần 83 3 lần 84 5 lần 85 1 lần 86 6 lần 87 4 lần 88 6 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 1 lần 92 5 lần 93 7 lần 94 2 lần 95 2 lần 96 5 lần 97 3 lần 98 4 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 57765
G.1 81664
G.2 81817 24222
G.3 29370 84409 04923
57889 07071 93934
G.4 4102 2973 6263 6666
G.5 8566 3378 2688
1310 3160 6446
G.6 895 560 344
G.7 30 52 63 13
Loto : 65, 64, 17, 22, 70, 09, 23, 89, 71, 34, 02, 73, 63, 66, 66, 78, 88, 10, 60, 46, 95, 60, 44, 30, 52, 63, 13
ĐB 32273
G.1 26774
G.2 47449 00099
G.3 42018 44879 34758
02573 53468 78759
G.4 1143 4584 9372 9795
G.5 3750 9885 2890
9364 0917 2156
G.6 114 430 214
G.7 74 22 98 97
Loto : 73, 74, 49, 99, 18, 79, 58, 73, 68, 59, 43, 84, 72, 95, 50, 85, 90, 64, 17, 56, 14, 30, 14, 74, 22, 98, 97
ĐB 48657
G.1 92279
G.2 26169 82385
G.3 98841 13954 79256
94604 99283 70785
G.4 1952 2895 1644 0040
G.5 0056 2149 4349
9152 6702 9706
G.6 946 859 135
G.7 72 04 96 01
Loto : 57, 79, 69, 85, 41, 54, 56, 04, 83, 85, 52, 95, 44, 40, 56, 49, 49, 52, 02, 06, 46, 59, 35, 72, 04, 96, 01
ĐB 45483
G.1 75836
G.2 51256 95469
G.3 48390 14974 09605
98957 76070 37554
G.4 0178 8464 7318 4497
G.5 4361 8794 1660
2984 2372 1407
G.6 191 984 646
G.7 46 34 28 91
Loto : 83, 36, 56, 69, 90, 74, 05, 57, 70, 54, 78, 64, 18, 97, 61, 94, 60, 84, 72, 07, 91, 84, 46, 46, 34, 28, 91