Cầu bạch thủ lô – soi cầu bạch thủ

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể

- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy

- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/12/2022

Đầu 0 00 1 lần 01 5 lần 02 5 lần 03 3 lần 04 3 lần 05 2 lần 06 3 lần 08 7 lần 09 5 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 2 lần 12 2 lần 15 1 lần 16 3 lần 17 1 lần 18 5 lần 19 3 lần
Đầu 2 20 2 lần 21 6 lần 22 2 lần 24 4 lần 26 1 lần 27 3 lần 28 2 lần 29 2 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 7 lần 32 10 lần 33 1 lần 34 3 lần 35 4 lần 36 6 lần 37 1 lần 38 3 lần 39 7 lần
Đầu 4 40 2 lần 41 4 lần 42 7 lần 43 4 lần 44 1 lần 45 1 lần 46 8 lần 47 5 lần 48 6 lần 49 6 lần
Đầu 5 51 2 lần 52 4 lần 54 2 lần 56 3 lần 57 1 lần 58 2 lần 59 3 lần
Đầu 6 61 5 lần 62 4 lần 63 2 lần 64 1 lần 65 1 lần 66 5 lần 67 4 lần 68 5 lần
Đầu 7 71 5 lần 72 3 lần 73 3 lần 74 2 lần 76 4 lần 77 3 lần 78 3 lần 79 4 lần
Đầu 8 80 1 lần 81 9 lần 82 9 lần 83 2 lần 84 7 lần 85 5 lần 86 11 lần 87 5 lần 88 6 lần 89 7 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 6 lần 92 7 lần 93 2 lần 94 1 lần 95 1 lần 96 9 lần 97 6 lần 98 4 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/12/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 05028
G.1 94007
G.2 18783 39801
G.3 50296 49926 94188
85957 88720 36286
G.4 7781 9228 6483 6636
G.5 5841 9320 2564
5651 9661 6285
G.6 517 782 277
G.7 21 10 67 39
Loto : 28, 07, 83, 01, 96, 26, 88, 57, 20, 86, 81, 28, 83, 36, 41, 20, 64, 51, 61, 85, 17, 82, 77, 21, 10, 67, 39
ĐB 10576
G.1 48972
G.2 03009 83557
G.3 87053 92528 52854
59290 49855 59580
G.4 4445 4301 8703 0762
G.5 2533 2480 0463
3518 3588 8849
G.6 394 837 144
G.7 61 55 93 46
Loto : 76, 72, 09, 57, 53, 28, 54, 90, 55, 80, 45, 01, 03, 62, 33, 80, 63, 18, 88, 49, 94, 37, 44, 61, 55, 93, 46
ĐB 24523
G.1 03015
G.2 99501 75640
G.3 90238 78005 60888
31380 35565 56202
G.4 1177 7621 7733 4261
G.5 2378 8893 3460
6591 5205 9778
G.6 906 371 102
G.7 61 22 44 16
Loto : 23, 15, 01, 40, 38, 05, 88, 80, 65, 02, 77, 21, 33, 61, 78, 93, 60, 91, 05, 78, 06, 71, 02, 61, 22, 44, 16
ĐB 52770
G.1 72632
G.2 94230 01290
G.3 00944 60752 38682
13546 09037 56528
G.4 7236 6255 7117 5805
G.5 6024 4076 7706
6242 5151 5198
G.6 515 311 771
G.7 40 65 69 32
Loto : 70, 32, 30, 90, 44, 52, 82, 46, 37, 28, 36, 55, 17, 05, 24, 76, 06, 42, 51, 98, 15, 11, 71, 40, 65, 69, 32